• Życie

    Rezyliencja – kilka słów o odporności psychicznej

    Rezyliencja to umiejętność reagowania na przeciwności losu w taki sposób, który prowadzi do zachowania równowagi, spokoju i poczucia sensu. Takie reagowanie zapobiega zaburzeniom powiązanym ze stresem, takim jak wzmożony lęk, zespół stresu pourazowego, depresja. Ponadto umożliwia szybsze i pełniejsze dochodzenie do siebie po doświadczeniu silnego stresu. Rezyliencja świadczy także o elastyczności umysłowej i sprawnym funkcjonowaniu w różnych obszarach życia. Być może znacie w swoim otoczeniu osoby, które w podobnych, życiowych sytuacjach reagują odmiennie. Niektórzy w obliczu zagrożenia utratą pracy potrafią zmobilizować się, działać, poprawić swoją efektywność. Innych takie zagrożenie sparaliżuje. W efekcie, przestaną się angażować i szukać rozwiązań. Także w sytuacji traumatycznego stresu, u części osób dojdzie do rozwoju PTSD…