• Życie

    Rezyliencja – kilka słów o odporności psychicznej

    Rezyliencja to umiejętność reagowania na przeciwności losu w taki sposób, który prowadzi do zachowania równowagi, spokoju i poczucia sensu. Takie reagowanie zapobiega zaburzeniom powiązanym ze stresem, takim jak wzmożony lęk, zespół stresu pourazowego, depresja. Ponadto umożliwia szybsze i pełniejsze dochodzenie do siebie po doświadczeniu silnego stresu. Rezyliencja świadczy także o elastyczności umysłowej i sprawnym funkcjonowaniu w różnych obszarach życia. Być może znacie w swoim otoczeniu osoby, które w podobnych, życiowych sytuacjach reagują odmiennie. Niektórzy w obliczu zagrożenia utratą pracy potrafią zmobilizować się, działać, poprawić swoją efektywność. Innych takie zagrożenie sparaliżuje. W efekcie, przestaną się angażować i szukać rozwiązań. Także w sytuacji traumatycznego stresu, u części osób dojdzie do rozwoju PTSD…

  • Relacje

    Problemy interpersonalne – czy to mnie dotyczy?

    „Zakończyłam kolejny związek. Wytrzymuję z facetami kilka miesięcy, potem boję się, że mnie porzucą, więc rzucam ich pierwsza.” „Zmieniam pracę, ale zawsze trafiam na paskudnego szefa. Czemu mnie to spotyka?” „Obecnie nie mam żadnych przyjaciół. Kiedyś miałam kilku, ale nie wiem gdzie teraz się podziali. Wszyscy mnie zawodzą i rozczarowują.” „W rodzinie jestem uważana za dziwaka. Mało się odzywam. I tak nikt mnie nie zrozumie.” Czy któreś z tych zdań brzmi znajomo? Jeśli tak, być może masz problemy interpersonalne, które przekładają się na twoje funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia. Skąd się biorą problemy interpersonalne? Najczęściej problemy interpersonalne biorą się z nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie ze stresem w sytuacjach społecznych i…